Karta och vägbeskrivning

Från Stockholm

Kör vidare in på E4 mot Jönköping. Följ skylt mot Ljungarum, Kör av via avfart och sväng höger in på Exit no 96 Trafikplats Ryhov. Kör rakt fram i rondellen till Solåsvägen. Forsätt rakt fram i nästra rondell till Barnhemsgatan efter 170 meter sväng höger in på Dvärggatan.

Från Helsingborg

Kör vidare in på E4 mot Jönköping. Följ skylt mot Råslätt. Kör av via avfart och fortsätt rakt fram mot Exit no 94 Trafikplats Råslätt. Kör höger in på Kraftgatan. Kör vänster in på Industrigatan. Kör höger in på Barnhemsgatan efter 190 meter sväng vänster in på Dvärggatan.

Från Göteborg

Kör vidare in på Riksväg 40 mot Jönköping. Kör vänster in på Gräshagsgatan. Kör höger in på Hagaleden. Kör rakt fram i rondellen till Kämpevägen. Sväng höger i rondellen till Herkulesvägen. Sväng höger i rondellen till Barnhemsgatan efter 170 meter sväng höger in på Dvärggatan.

Ditt meddelande har blivit skickat! Thank you for contacting us.
Oops, ett errror uppsod! Se de markerade fältet för att se vad som gick fel.